Chọn kiểu tóc cho sao Việt (P2): Minh Hằng

Đẹp với nhiều kiểu tóc, nhưng không phải kiểu nào cũng khiến sao thật sự tỏa sáng. Với khuôn mặt tròn trịa, bầu bĩnh cùng làn da trắng mịn, đôi mắt sáng long lanh, bạn thấy "bé Heo" Minh Hằng để kiểu tóc nào hợp nhất?   Tóc uốn lọn   Chọn kiểu tóc cho sao Việt (P2): Minh Hằng  

Chọn kiểu tóc cho sao Việt (P2): Minh Hằng

  Tóc ngắn

Chọn kiểu tóc cho sao Việt (P2): Minh Hằng

 

Chọn kiểu tóc cho sao Việt (P2): Minh Hằng

 

Chọn kiểu tóc cho sao Việt (P2): Minh Hằng

  Tóc duỗi thẳng

Chọn kiểu tóc cho sao Việt (P2): Minh Hằng

  Tóc đuôi ngựa

Chọn kiểu tóc cho sao Việt (P2): Minh Hằng

 

Chọn kiểu tóc cho sao Việt (P2): Minh Hằng

  Tóc búi cao

Chọn kiểu tóc cho sao Việt (P2): Minh Hằng

 

Chọn kiểu tóc cho sao Việt (P2): Minh Hằng

 

Chọn kiểu tóc cho sao Việt (P2): Minh Hằng

  Tóc nối dài

Chọn kiểu tóc cho sao Việt (P2): Minh Hằng

   

Chọn kiểu tóc cho sao Việt (P2): Minh Hằng

 

 Chọn kiểu tóc cho sao Việt (P2): Minh Hằng

  Tóc tết nữ hoàng  

Chọn kiểu tóc cho sao Việt (P2): Minh Hằng

 

Chọn kiểu tóc cho sao Việt (P2): Minh Hằng

   

Chọn kiểu tóc cho sao Việt (P2): Minh Hằng

  Tóc buộc đuôi gà  

Chọn kiểu tóc cho sao Việt (P2): Minh Hằng

 

Chọn kiểu tóc cho sao Việt (P2): Minh Hằng

  Tóc cổ điển  

Chọn kiểu tóc cho sao Việt (P2): Minh Hằng

 

Chọn kiểu tóc cho sao Việt (P2): Minh Hằng

  Tóc buộc đơn giản  

Chọn kiểu tóc cho sao Việt (P2): Minh Hằng

 

Chọn kiểu tóc cho sao Việt (P2): Minh Hằng

  Tóc mái ngố  

Chọn kiểu tóc cho sao Việt (P2): Minh Hằng

 

Chọn kiểu tóc cho sao Việt (P2): Minh Hằng

 

Chọn kiểu tóc cho sao Việt (P2): Minh Hằng

 

Chọn kiểu tóc cho sao Việt (P2): Minh Hằng

  edit

Tin tức khác

[X]